Wystawy września

Poleca Przemysław Głowacki

Renesans i Europa

Rozbudowa muzeum jest dobrym pretekstem, aby zorganizować spektakularną wystawę. Tak stało się w przypadku Szwajcarskiego Muzeum Narodowego w Zurychu, które postanowiło uświetnić inaugurację nowego skrzydła ekspozycją poświęconą czasom renesansu. Cenne obiekty wypożyczone z kolekcji europejskich i amerykańskich ilustrują przełomowość tej epoki. Obok obrazów, rzeźb, rysunków i grafiki można zobaczyć wyroby rzemiosła artystycznego, manuskrypty i przedmioty codziennego użytku.

„Europa in der Renaissance. Metamorphosen 1400–1600", Landesmuseum Zürich, Zurych do 27 listopada

Definicja puentylizmu

Puentylizm to technika nakładania farby drobnymi kropeczkami na płótno. Za sprawą Georges'a Seurata i Paula Signaca stała się synonimem nowoczesności w ostatnich latach XIX w. Obecnie nie docenia się jej wpływu na dalszy rozwój sztuki i twórczość takich artystów jak Vincent van Gogh, Pablo Picasso czy Paul Klee. Wystawę poświęconą temu zagadnieniu będzie można zobaczyć w Wiedniu, a następnie w Holandii, w Muzeum Kröller–Müller koło Otterlo.

„Seurat, Signac, van Gogh. Wege des Pointillismus", Albertina, Wiedeń do 8 stycznia

Magritte w Centre Pompidou

Po megawystawie Paula Klee paryskie Muzeum Sztuki Nowoczesnej na nadchodzącą jesień przygotowało pokaz równie popularnego artysty – René Magritte'a. Belgijski surrealista, choć związany ze środowiskiem André Bretona, po rozpadzie grupy konsekwentnie kontynuował swoją oryginalną twórczość. Kluczem prezentacji będą najważniejsze motywy jego sztuki. Wiosną wystawę w okrojonej formie będzie można obejrzeć we Frankfurcie.

„René Magritte. La trahison des images", Centre Pompidou, Paryż do 23 stycznia

Nie tylko Pollock

II wojna światowa przyczyniła się do faktu utraty artystycznej palmy pierwszeństwa przez Paryż na rzecz Nowego Jorku. Stało się to za sprawą abstrakcyjnego ekspresjonizmu. Trudno zobaczyć w Europie dobrą wystawę poświęconą temu tematowi, większość dzieł znajduje się w kolekcjach amerykańskich, ich monumentalna skala utrudnia podróż przez Atlantyk. Królewska Akademia Sztuk w Londynie przygotowała taką gratkę tej jesieni, na wystawie będzie można zobaczyć m.in. największy obraz Jacksona Pollocka.

„Abstract Expressionism", The Royal Academy of Arts, Londyn, do 2 stycznia