Więcej niż pieniądze

Od wielu lat angażujemy się w różnorodne inicjatywy społeczne, naukowe i kulturalne, kierując się zasadą „giving more than just money".

Sabina Salamon, dyrektor departamentu komunikacji korporacyjnej grupy Deutsche Bank w Polsce

Właściwie od początku działalności banku na polskim rynku – w tym roku obchodzimy jubileusz 25–lecia – wspieraliśmy wydarzenia muzyczne, np. Międzynarodowy Festiwal Pianistów Jazzowych w Kaliszu, Bielską Zadymkę Jazzową czy jeden z naszych ulubionych festiwali – Szczecin Music Fest. W pewnym momencie pomyśleliśmy o własnym przedsięwzięciu. Koncerty w ramach cyklu Deutsche Bank Invites odbywają się od ponad siedmiu lat. Do tej pory odbyło się ich niemal 40. Zależy nam, aby cykl składał się nie tyle z koncertów, ile z wydarzeń muzycznych. Stąd dobór artystów, którzy właśnie na scenie udowadniają swoją prawdziwą klasę. Z punktu widzenia biznesu wspieranie projektów kulturalnych jest dla firmy nobilitujące, daje poczucie misji, spełnienia, wzmacnia wizerunek firmy w oczach społeczeństwa, ale też pracowników, podnosząc motywację i poczucie identyfikacji z firmą. Zaangażowanie w mecenat kultury wywołuje pozytywne skojarzenia przenoszone na markę. Ale przede wszystkim buduje wizerunek firmy otwartej na potrzeby społeczne i sferę pozabiznesową, dbającą o rozwój świadomości kulturowej.