Szansa na Sukces

To będzie pierwszy rok z lat 2014-2020, który przyniesie przedsiębiorcom nową pulę unijnych dotacji.

Od 2014 do 2020 r. firmy, w szczególności mikro-, małe i średnie, pozostaną tak jak w latach 2007–2013 głównymi odbiorcami unijnej pomocy. Dostaną 20–25 proc. pieniędzy, które przyznano Polsce w ramach unijnej polityki spójności (regionalnej). Zarządzający tymi środkami resort infrastruktury i rozwoju szacuje, że do biznesu trafi od 16,6 do nawet 20 mld euro. Pomoc dla firm przyjmie głównie dwie formy. Pierwszą będą dobrze znane z lat 2007–2013 bezzwrotne dotacje. Druga to tzw. pomoc zwrotna, czyli np. pożyczki i wejścia kapitałowe. Były one też dostępne w ostatnich latach, choć zaplanowano ich wtedy znacznie mniej niż dotacji. Teraz znaczenie pomocy zwrotnej wzrośnie.

Ub.r. upłynął na rozmowach między Polską a Komisją Europejską. Dotyczyły one zapisów nowych programów operacyjnych, dzięki którym w najbliższych latach do naszego kraju trafi ponad 77 mld euro z polityki spójności. Dotychczas KE zatwierdziła pięć z sześciu krajowych programów operacyjnych i 7 z 16 programów regionalnych. Zaakceptowane programy krajowe to: „Infrastruktura i środowisko 2014–2020" – największy program, poświęcony głównie transportowi i ochronie środowiska, „Polska cyfrowa" – zupełnie nowy program poświęcony cyfryzacji kraju, „Wiedza, edukacja, rozwój" – jedyny nowy program w całości finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego dotyczący tzw. działań miękkich, „Polska wschodnia" – de facto makroregionalny program kierowany do województw: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego), a także „Pomoc techniczna" – pomocniczy program, z którego finansowane będą m.in. płace i szkolenia dla urzędników zajmujących się funduszami UE. Na ostateczną akceptację Brukseli czeka więc już tylko „Inteligentny rozwój", choć to program najważniejszy z punktu widzenia firm, który w latach 2014–2020 zastąpi „Innowacyjną gospodarkę".

KE zatwierdziła też siedem programów regionalnych (dla województw: śląskiego, dolnośląskiego, łódzkiego, kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, opolskiego i wielkopolskiego). To dobra informacja, ponieważ właśnie programy regionalne będą po „Inteligentnym rozwoju" drugim największym źródłem wsparcia dla firm. Pozostałe województwa czekają jeszcze na akceptację swoich programów. Ma się to stać w pierwszym kwartale br.

Od tego aż do wakacyjnego numeru „Sukcesu" będziemy pisać o unijnej pomocy finansowej dla przedsiębiorców. Informacje o nowych programach, przez które trafi ona do biznesu, będą też dostępne w każdy poniedziałek (do końca czerwca) na stronach ekonomicznych dziennika „Rzeczpospolita", a także na stronie funduszeeuropejskie.rp.pl. Przedstawiając m.in. działalność sieci punktów informacyjnych funduszy europejskich, będziemy również wskazywać, gdzie zainteresowani unijną pomocą mogą zasięgnąć o niej wiedzy najbliżej swojego miejsca zamieszkania czy pracy.