Równość i braterstwo

Maciej Nowak, krytyk kulinarny i założyciel Instytutu Teatralnego, w roli dyrektora artystycznego Polskiego rozpoczął kadencję grudniową premierą „Krakowiaków i Górali" Wojciecha Bogusławskiego.

W 1794 r. niepozorna fabuła podgrzała polityczne emocje, a na ulicy śpiewano arie z opery. Po przeszło 200 latach pytania o równość, braterstwo i narodową zgodę nie tracą na aktualności. W spektaklu niebagatelną rolę gra przebojowa choreografia mistrza w tej dziedzinie Maćko Prusaka.

„Krakowiacy i Górale", Wojciech Bogusławski, 2-3, 9-10, 29-31 stycznia, www.teatr–polski.pl