Podejmij wyzwanie – buduj lojalność klientów i zapewnij sukces swojej firmie

Współczesny klient stanowi dla każdego przedsiębiorcy spore wyzwanie. Budowanie relacji z nim stanowi poniekąd formę sprawdzianu posiadanych umiejętności, wiedzy i doświadczenia, pozwalających na prowadzenie własnej działalności. Rosnące wymagania i oczekiwania klientów, względem jakości produktów, usług oraz obsługi, wymuszają na przedsiębiorcach zmianę metod zarządzania firmą – trudno mówić o rozwoju przedsiębiorstwa bez usatysfakcjonowanych ko

Współczesny klient nie zadowoli się przygotowaną pośpiesznie, często bez elementarnej wiedzy, kampanią reklamową. Bez trudu znajdzie wszystkie chwyty reklamowe, hasła upiększające rzeczywistość, a w rezultacie - na dobre zrezygnuje z danej marki. Współczesny klient oczekuje innych relacji i innego sposobu traktowania. Czy jesteś gotowy podjąć to wyzwanie?

Współczesny klient, czyli jaki?

Bez trudu można zauważyć, jak wszystko zmienia się wokół, jak ewoluuje. Coś, co kiedyś było odległą przyszłością, obecnie jest realną rzeczywistością. Postęp technologiczny i gospodarczy sprawiły, że narodziła się konkurencja. Powstało mnóstwo firm świadczących podobne usługi, czy też sprzedających te same produkty. Pojawił się wolny wybór konsumenta. To on decyduje o tym, którą markę wybiera. Nasilenie konkurencji sprawiło także, że wymagania klientów zaczęły rosnąć, a oni sami stali się bardziej świadomi. Każda firma, która chce przetrwać na rynku, musi sprostać owym wymaganiom i oczekiwaniom. Jeśli podoła temu zadaniu, ma szansę rozwijać się i osiągać spore sukcesy w zakresie swojej działalności.

Jednak, aby było to możliwe, każdemu przedsiębiorcy potrzebna jest lojalność klientów, którzy nie tylko raz skorzystają z usług jego firmy, ale wrócą do niej ponownie, a dzięki swojemu zadowoleniu z jej jakości, będą promować ją wśród kolejnych potencjalnych klientów. Lojalność konsumentów jest silnym filarem, na którym można oprzeć działalność swojej firmy i być pewnym sukcesu. Relacje oparte na lojalności i wzajemnym zainteresowaniu są najlepszą odpowiedzią na oczekiwania współczesnych konsumentów.

Budujemy lojalność – od czego zacząć?

Lojalność, choć jest cechą bardzo pożądaną w biznesie, nie należy do najłatwiejszych do zdobycia. Jej wypracowanie wymaga sporego doświadczenia i odpowiedniego zakresu wiedzy. Jeszcze trudniejsze jest jej zatrzymanie na dłużej. Warto jednak podjąć ten trud, bowiem rezultaty jakie z jej pomocą udaje się osiągać, są naprawdę imponujące. W budowaniu lojalności klientów najważniejsze są dobra strategia oraz kompleksowość, która obejmuje kilka działań, prowadzonych jednocześnie, zmierzających do wspólnego celu.

Dokładnie takie metody w swoich programach lojalnościowych uwzględniła firma Sodexo, światowy lider w dziedzinie wsparcia biznesu, który przygotował doskonałe rozwiązanie dla każdego przedsiębiorcy, bez względu na obszar jego działalności. Kompleksowe programy lojalnościowe wychodzą naprzeciw oczekiwaniom współczesnych klientów oraz przedsiębiorców, którzy walczą o pogłębienie relacji z nimi.

Przygotowanie tak skutecznych metod wsparcia biznesu było możliwe między innemu dzięki ogromnemu zasobowi doświadczenia, gromadzonego przez wiele lat na światowych rynkach oraz kierowaniu się zasadą „know – how”, polegającą na wymianie wiedzy i doświadczenia pomiędzy pracownikami przedsiębiorstwa. Wynik działań Sodexo jest naprawdę imponujący i nadaje nowy, lepszy wymiar każdemu sektorowi biznesu.

Jak to działa?

Programy lojalnościowe przygotowane przez Sodexo opierają się na wspomnianej kompleksowości, a więc obejmują cały szereg różnych działań (od przygotowania założeń programu, aż po obsługę logistyczną całego przedsięwzięcia) zmierzających do jednego, wspólnego celu, jakim jest zbudowanie trwałych, opartych na lojalności relacji pomiędzy klientami, a przedsiębiorcami.

Przedsiębiorca na każdym etapie budowania programu otrzymuje pełne wsparcie ze strony specjalistów Sodexo. Pomimo tego, że jest zaangażowany w przebieg całej akcji i przez cały czas ma możliwość modyfikowania jej założeń, nie jest nadmiernie obciążony sprawami organizacyjnymi, co umożliwia mu skupienie się na innych aspektach funkcjonowania swojej firmy.

Kompleksowe programy lojalnościowe są niezwykle atrakcyjne dla samych klientów w nich uczestniczących. Dostosowanie ich założeń do indywidualnych potrzeb każdego z nich oraz opracowanie rozbudowanego katalogu nagród, których czas i sposób realizacji pozostają w gestii samego konsumenta, sprawia, że klienci czują się doceniani, ważni, mają poczucie partnerstwa i chętnie angażują się w przebieg całego programu.

Porównując omawiane programy lojalnościowe z drugą metodą wsparcia biznesu wybieraną przez niektórych przedsiębiorców – kampanią reklamową - bez trudu można wychwycić różnice, wyraźnie działające na niekorzyść reklamy. Pierwszą z nich jest skuteczność. O ile w programach lojalnościowych jest duża i długotrwała, o tyle w reklamie, która swoim zasięgiem (pomimo tego, że skierowana jest do wszystkich) tak naprawdę obejmuje niewielką liczbę osób, jest krótkotrwała i mało skuteczna.

Po drugie koszty. W programach lojalnościowych przedsiębiorca płaci za osiągnięte wyniki, tymczasem reklamy są niezwykle kosztowne, a organizator nie ma żadnego wpływu na ich przebieg. I w końcu ostatni, ale wcale nie mniej ważny czynnik - atrakcyjność. Trudno powiedzieć, aby reklama była atrakcyjna dla klienta. Natomiast program lojalnościowy, dzięki swojej strukturze, zachęca do angażowania się i zdobywania nagród idealnie odzwierciedlających potrzeby uczestników.