Picassomania

Niedawno po długim remoncie znów otwarto Muzeum Picassa w Paryżu – najbogatszą kolekcję prac tego artysty na świecie.

I właśnie ono jest współorganizatorem wielkiej wystawy celebrującej jego dokonania. Czy faktycznie był najważniejszym twórcą XX wieku? Spróbuje to udowodnić wystawa w paryskim Grand Palais przedstawiająca jego wpływ na kolejne pokolenia artystów. Obok prac Picassa  można oglądać dzieła m.in. Davida Hockneya, Jaspera Johnsa i Roya Lichtensteina.

Picasso.mania od 7 października, Grand Palais, Paryż