Paktowanie bez moralności

Dla reżysera Jacka Bończyka postać Cyrana jest bardzo bliska – pod wieloma słowami, wyrażeniami i przekonaniami, które włożył w usta bohatera, sam mógłby się podpisać.

Librecista skupia się nie tylko na idealistycznej miłości bohatera do Roksany, ale też na jego relacjach z Gaskończykami, co nadaje spektaklowi wymiar polityczny. Chodzi o sprzedajnych polityków, paktowanie z ludźmi, którzy mają pieniądze, niestety, brakuje im zasad moralnych.

„Cyrano", Edmond Rostand, premiera 18 grudnia, www.teatr-muzyczny.lodz.pl