Litewska opowieść

Mniej więcej 100 lat temu narodziła się w sztuce europejskiej abstrakcja. Wśród jej prekursorów znajdujemy litewskiego malarza Mikołaja Konstantego Čiurlionis.

Jego wystawa w Krakowie została przygotowana we współpracy z Muzeum Sztuki w Kownie. Postać tego ciągle za mało znanego artysty jest szczególnie ważna dla nas. W Polsce spędził kilka lat. Studiował w Instytucie Muzycznym oraz Szkole Sztuk Pięknych w Warszawie i miał bardzo bliskie kontakty z naszym środowiskiem artystycznym.

Mikalojus Konstantinas Čiurlionis, "Litewska Opowieść"