Konieczność buntu

Najnowsza inscenizacja powieści noblisty wyreżyserowana przez Remigiusza Brzyka jest dedykowana Łodzi oraz ludziom, którzy realizują marzenia kosztem tych, którzy nawet nie mogli o tym śnić. Bohaterowie to przemysłowi potentaci i ich niewolnicy.

W tle rozgrywa się opowieść o narodzinach miasta i młodych wilczkach pragnących uruchomić własny biznes. Zdaniem reżysera w pysze kapitalistów jest zapowiedź rewolucyjnej zmiany. Tak rozumiana „Ziemia obiecana" jest spektaklem o konieczności buntu w każdej sytuacji, której nie da się już znieść.

„Ziemia obiecana", Władysław Stanisław Reymont, 8–10, 30 stycznia, www.nowy.pl