Europejski Tadeusz Peiper

Tadeusz Peiper nie był malarzem ani rzeźbiarzem, jego duch unosi się jednak we wszystkich salach wakacyjnej wystawy Muzeum Narodowego w Warszawie.

Jako krytyk, poeta i wydawca był kluczową postacią dla sztuki polskiej okresu międzywojennego. Wystawa poświęcona jego osobie jest okazją do zobaczenia wielu znanych i mniej znanych prac polskich artystów wyciągniętych często z magazynów muzealnych lub wypożyczonych z kolekcji prywatnych. Panorama rodzimych zjawisk uzupełniona jest o kontekst europejski, inspiracje, którymi Peiper nasiąknął w czasie pobytu w Hiszpanii. Oglądamy obrazy Fernanda Légera, Juana Grisa czy Roberta Delaunaya pochodzące z prestiżowych muzeów europejskich, a także mniej znane u nas przykłady awangardy hiszpańskiej i południowoamerykańskiej. Jesienią wystawa pokazywana będzie w Królewskiej Akademii Sztuk Pięknych w Madrycie.

„Papież Awangardy. Tadeusz Peiper w Hiszpanii, Polsce, Europie", Muzeum Narodowe w Warszawie, do 6 września