Czy warto zmienić sprzedawcę prądu do firmy?

Od 2007 roku mamy możliwość zmiany sprzedawcy energii elektrycznej. W ciągu dziewięciu lat rynek obrotu prądem znacznie się rozwinął i coraz więcej podmiotów - zarówno osób prywatnych, jak i firm - decyduje się na zmianę. Jednak jak zawsze w takich przypadkach rodzi się zasadnicze pytanie – jak to zrobić i czy rzeczywiście warto? Sprawdźmy.

Zmiana sprzedawcy energii elektrycznej - kilka faktów

Według danych Urzędu Regulacji Energetyki (URE) w Polsce energia elektryczna dostarczana jest do około 17 mln odbiorców (16,9 mln w 2014 roku). Co ważne, zdecydowana większość - bo około 14 mln, to gospodarstwa domowe. Analizując dane URE stwierdzić można, że Polacy coraz częściej decydują się na dokonanie zmiany swojego sprzedawcy prądu. Według najnowszego raportu tej instytucji z kwietnia 2016 roku na taki krok zdecydowało się już ponad 415 tys. odbiorców prywatnych i 169 tys. firm. Zestawiając więc ilość zmian z łączną ilością odbiorców widać, że z nowych możliwości dużo częściej korzystają przedsiębiorcy niż gospodarstwa domowe.

Większe zainteresowanie zmianą po stronie przedsiębiorstw nie powinno zresztą dziwić. Po prostu do tej grupy odbiorców łatwiej dotrzeć z ofertami, a przy dużym zużyciu prądu, zyski wynikające z przyjęcia lepszej oferty są zdecydowanie bardziej zauważalne.

Korzyści wynikające ze zmiany sprzedawcy prądu

Przedstawiając korzyści wynikające ze zmiany sprzedawcy energii elektrycznej od razu należy zaznaczyć, że zależą one od konkretnej oferty. Ogólnie jednak efektem dobrze dokonanej zmiany będzie realna obniżka rachunków za prąd. Co ważne, oszczędności w tym zakresie mogą osiągnąć nawet 25% i wynikają one zarówno z samej ceny, jak i dobrze dobranej taryfy.

Drugim bardzo ważnym profitem, jaki można uzyskać dzięki zmianie sprzedawcy jest gwarancja stałej ceny dostarczanej energii. Warto przy tym dokładnie zwrócić uwagę na zapisy umowy, gwarancja taka może bowiem obowiązywać przez cały okres trwania umowy lub też jedynie przez pewien jej okres w ramach tzw. promocji.

Coraz większa konkurencja na rynku energii elektrycznej skłania sprzedawców do oferowania firmom także dodatkowych bonusów, by w ten sposób jeszcze bardziej zachęcić je do zmiany.

Odpowiadając więc na pytanie - czy warto zmienić sprzedawcę prądu należy stwierdzić, że z pewnością tak. Najlepszym na to dowodem jest zresztą ciągły wzrost liczby firm, które zdecydowały się na taki krok.

Jak zmienić sprzedawcę energii elektrycznej

W biznesie nierzadko jest tak, że pewne wymierne korzyści uzyskać można tylko przy sporym zaangażowaniu sił i środków. Na szczęście zmiana sprzedawcy prądu jest prosta i bezpłatna, co sprawia, że firma nie musi się martwić ciągłymi zatorami biurokratycznymi, czy kosztami inwestycji. Większość sprzedawców prądu dla firm zajmuje się przeprowadzeniem całej procedury. Jeśli więc dany podmiot podpisze z nami umowę i udzieli pełnomocnictwa, to my bierzemy na siebie wszystkie formalności z tym związane ‒ mówi specjalista z firmy ewe.pl

Skorzystanie z takiego rozwiązania przy zmianie sprzedawcy prądu jest oczywiście najwygodniejszą i najprostszą opcją. Istnieje oczywiście także możliwość samodzielnego przeprowadzenia wszelkich formalności, które w przypadku pierwszej zmiany sprzedawcy można opisać w trzech punktach:

1. Wybór nowego sprzedawcy prądu elektrycznego i podpisanie z nim umowy.

2. Wypowiedzenie umowy ze starym sprzedawcą prądu i ewentualnie Operatorem Systemu Dystrybucyjnego ‒ OSD (w przypadku tzw. umowy kompleksowej).

3. Podpisanie umowy z nowym sprzedawcą i umowy o świadczenie usługi dystrybucji oraz rozliczenie ze starym sprzedawcą prądu.

Warto przy tym zaznaczyć, że zmiana sprzedawcy prądu nie niesie za sobą ryzyka gorszej jakości czy częstotliwości dostaw. Za to, a także całą obsługę przesyłu energii, stan techniczny sieci, naprawy czy remonty odpowiada bowiem Operator Systemu Dystrybucyjnego. Co ważne, umowę z OSD możemy zawrzeć na czas nieokreślony, w związku z czym przy ewentualnej kolejnej zmianie sprzedawcy będziemy musieli go jedynie o tym poinformować. Należy przy tym dodać, że prawo ściśle określa czas przeprowadzenia zmiany sprzedawcy - jest to 30 dni w przypadku pierwszej zmiany i 14 dni w przypadku kolejnych.

Dokonanie zmiany sprzedawcy prądu dla firmy jest więc prostym sposobem na zmniejszenie wydatków. Zawsze jednak przed podjęciem decyzji warto dokładnie przyjrzeć się różnym ofertom. Czasem bowiem nieco niższa cena za kWh może być tylko pozorną oszczędnością, bo wyższa okaże się opłata handlowa. Będąc dużym odbiorcą warto z kolei uznać przedstawioną ofertę jako punkt wyjścia do negocjacji, gdyż bardzo często indywidualne negocjacje pozwalają wywalczyć jeszcze lepsze warunki. Bezwzględnie więc warto zmienić sprzedawcę - jednak by uzyskać satysfakcjonujące efekty zawsze trzeba taką decyzję spokojnie przemyśleć.