W Warszawie powstaną nowe parki

16 mln złotych zostanie przeznaczonych na posadzenie nowych drzew i krzewów, a także na remont i budowę elementów rekreacyjnych parków. "- To działania ponad podziałami, które mają zwiększyć powierzchnię terenów zielonych w stolicy. Skorzystają na tym przede wszystkim warszawiacy i odwiedzający miasto". - mówi Mucha.

Umowa w tej sprawie zostanie podpisana w południe na Polach Mokotowskich. W wydarzeniu mają wziąć udział wiceminister środowiska Sławomir Mazurek, wiceprezydent Warszawy Michał Olszewski, a także zastępca prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Roman Wójcik.

Zwiększanie powierzchni terenów zielonych służy poprawie jakości powietrza. Pył zawieszony jest szkodliwy dla zdrowia, szczególnie dla układu oddechowego. W jego skład wchodzą m.in.: siarka, metale ciężkie, silnie toksyczne chemiczne związki organiczne. Zanieczyszczenie powietrza może być groźne szczególnie dla osób cierpiących z powodu przewlekłych chorób serca i chorób układu oddechowego. Narażone są także osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci. Specjaliści radzą, by przy przekroczonych stężeniach zanieczyszczeń ograniczyć wszelką aktywność na wolnym powietrzu. 

Dopuszczalny poziom pyłu PM10 w powietrzu to 50 mikrogramów na metr sześc. - w ujęciu dobowym. W ujęciu rocznym jest to 40 mikrogramów. Indeks jakości powietrza, którym posługują się m.in. służby środowiskowe, wyszczególnia sześć stopni: przy stężeniu poniżej 20 mikrogramów jakość jest bardzo dobra, między 21 a 60 mikrogramów - dobra, 61-100 mikrogramów - umiarkowana, 101-140 mikrogramów - dostateczna, 141-200 mikrogramów - zła, a powyżej 200 - bardzo zła. Przekroczenie 300 mikrogramów pyłu na m sześc. w ujęciu dobowym oznacza alarm smogowy. 

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) uważa ten pył za najgroźniejszy dla ludzkiego zdrowia spośród wszystkich zanieczyszczeń powietrza. W jego skład wchodzą rakotwórcze substancje takie jak wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne – np. benzo(a)piren. Zgodnie z rekomendacjami WHO dobowa norma dla pyłu PM2,5 powinna wynosić 25 mikrogramów na m sześc.

Autor: Anna Adamska

Źródło: PAP