Jakie zwierzęta mają w domach Polacy?

Co drugi Polak (52 proc.) posiada jakieś zwierzę w domu - wynika z sondażu Kantar Public. Psa ma 42 proc. badanych, kota - 26 proc., a 5 proc. - inne zwierzę. Posiadaczami zwierząt domowych są częściej mieszkańcy wsi i małych miast oraz osoby, które mają dzieci.

W badaniu zwrócono uwagę, że zwierzęta domowe mają częściej mieszkańcy wsi i małych miast niż mieszkańcy dużych i największych aglomeracji. Siedmiu na dziesięciu badanych (70 proc.) zamieszkujących tereny wiejskie ma w swoim domu zwierzę, podczas gdy w miastach odsetek takich osób jest mniejszy i wynosi 40 proc.

Również osoby w wieku średnim (40-49 lat) częściej niż pozostali (62 proc. wobec 52 proc. wśród ogółu) są właścicielami zwierząt domowych.

Posiadaniu zwierząt domowych oprócz wieku i miejsca zamieszkania sprzyja także posiadanie dzieci. W rodzinach z jednym dzieckiem 59 proc. osób ma zwierzę, z dwójką dzieci - 56 proc., a z trójką lub większą liczbą dzieci - 54 proc. 

Ponad połowa Polaków (52 proc.) posiada jakieś zwierzę w domu; najczęściej jest to pies lub kot (50 proc.). 42 proc. Polaków deklaruje, że ma psa, 26 proc. - kota, a 5 proc. - inne zwierzę. Prawie co piąty ankietowany (18 proc.) posiada zarówno psa, jak i kota. 

Właściciele psów to zdecydowanie częściej mieszkańcy wsi (62 proc.) niż miast (30 proc.), których gospodarstwa domowe liczą troje lub więcej osób, w większości mają dzieci. Właściciele kotów także częściej mieszkają na wsiach niż w miastach. 

Porównując wyniki badania z tymi z 2014 roku, można zauważyć, że wciągu ostatnich trzech lat wzrosła nieco liczba posiadaczy zwierząt domowych w Polsce – z 48 proc. do 52 proc. 

Badanie przeprowadził Kantar Public (dawniej Zespół Badań Społecznych TNS Polska) w terminie 7– 13 kwietnia, na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1067 mieszkańców Polski, w wieku co najmniej 15 lat.

Źródło: PAP
Autor: Anna Adamska