Lista 500 największych przedsiębiorców

To pierwsza taka lista w Polsce. Największa i najbardziej precyzyjna. Wyjątkowa, bo – oprócz polskich miliarderów – znalazły się na niej setki milionerów. A wśród nich może kolejny Kulczyk czy Solorz-Żak.

Przedstawiamy pierwszą edycję Listy 500 Największych Polskich Przedsiębiorców 
magazynu „Sukces".

Myśleliśmy o zrobieniu tej listy od dawna. W Polsce publikowane są listy najbogatszych, jednak te najważniejsze zamykają się w setce. Są więc do siebie dość podobne, bo elita biznesowa w naszym kraju nie zmienia się w rok ani nawet w kilka lat.

Mieliśmy jednak w ręku bardzo poważny atut: zespół pod kierownictwem Anny Ogonowskiej 
i Cezarego Adamczyka. Dziennikarze ci przygotowują dla „Rzeczpospolitej" znane i prestiżowe rankingi biznesowe. Postanowiliśmy skorzystać z ich wiedzy, umiejętności i stworzyć listę, na której obok największych polskiego biznesu znajdą się także postacie znane mniej lub w ogóle nieobecne w mediach, a tworzące przecież trzon polskiego sukcesu gospodarczego.

Jesteśmy przekonani, że gdzieś na tej liście znajdują się przedsiębiorcy, którzy w przyszłości dojdą na jej szczyt, będą podbijać światowe rynki i tworzyć setki nowych miejsc pracy.

Kilka słów o metodyce

Nasza Lista 500 powstała na podstawie sprawozdań finansowych polskich firm za rok 2011 publikowanych w Monitorze Polskim B wydawanym przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów oraz na podstawie ankiet rozsyłanych do firm.

Na potrzeby tej publikacji oszacowaliśmy wartość przedsiębiorstw metodą porównawczą, stosując wskaźniki firm giełdowych w podziale na branże oraz opierając się na takich parametrach jak wielkość przychodów, kapitałów własnych, zysku operacyjnego powiększonego o amortyzację (EBITDA) oraz wielkość aktywów.

Dla firm notowanych na giełdach przyjęliśmy wycenę z końca 2012 r.

Wielkość udziałów w poszczególnych firmach przyjęliśmy według aktualnych wpisów w KRS. W obliczeniach uwzględniono jedynie majątek w przedsiębiorstwach. Dane nie uwzględniają nieruchomości (chyba 
że są one składową firmy), gruntów, praw spadkowych oraz gotówki. Jeśli więc ktoś na tej liście się nie znalazł, to zapewne z tych właśnie powodów.

W kilku przypadkach uwzględniliśmy majątek pochodzący ze sprzedaży udziałów w firmach. W zestawieniu obok wysokości majątku zaokrąglonej do miliona złotych podajemy również wybrane najbardziej wartościowe aktywa. Jeśli na kolejnych pozycjach listy znajdują się osoby z podaną taką samą kwotą majątku, oznacza to, że osoba znajdująca się niżej na liście ma – według naszej wyceny – mniejszą wartość majątku po przecinku.

Z szacunku dla postaci i osiągnięć zmarłego w lutym śp. Wojciecha Inglota pozostawiliśmy Jego imię na liście.

Aby uniknąć podejrzeń o konflikt interesów, zdecydowaliśmy się natomiast w ogóle nie umieszczać na liście Grzegorza Hajdarowicza, właściciela Gremi Media, wydawcy magazynu „Sukces".